Author Details

INDRA, RISTAPAWA, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan, Malaysia

  • JPM, Vol. 39, No. 2 (Nov 2014) - Articles
    Sekolah Sebagai Unit Birokrasi Kuasa Bandar: Satu Kajian Kes di SMA Kerajaan Sumatera Barat, Indonesia (School As Town Council Bureaucracy Unit: A Case Study in Government High School West Sumatera)
    Abstract  PDF