Author Details

AHMAD, FAIZAH, Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden Kolej Sastera dan Sains Universiti Utara Malaysia Perlis, Malaysia

  • JPM, Vol. 39, No. 2 (Nov 2014) - Articles
    Memanfaatkan Program Daftar Kata Percuma dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa: Analisis Kata Berasaskan Data Korpus (Leveraging Free Word List Programme in Language Teaching and Learning Process:” Corpus-Based Analysis)
    Abstract  PDF