Author Details

SALAM, FARIDAH, SMK Kuala Kurau 34350 Kuala Kurau Perak, Malaysia

  • JPM, Vol. 40, No. 1 (May 2015) - Articles
    Perubahan Pencapaian Mata Pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi melalui Pembelajaran Berasaskan Projek dengan Scaffolding (The Change of Achievements in Information and Communication Technology Subjects through Project-Based Learning with Scaffoldin
    Abstract  PDF