Author Details

Hasami, Hazwani, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • JPM, Vol. 43, No. 1, Special Issue (Dec 2018) - Articles
    Keberkesanan Program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) terhadap Pengetahuan dan Tahap Kemahiran Pelajar Kolej Komuniti (The Effectiveness of the Lifelong Learning Programme (PSH) Towards Knowledge and Skill Levels of Students Community College)
    Abstract  PDF