Author Details

ALIAS, ZAFFI, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKMBangi Selangor Darul Ehsan, Malaysia

  • JPM, Vol. 39, No. 1 (May 2014) - Articles
    Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dalam Kurikulum Bu’uth Al-Azhar di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) (The Implementation of Teaching and Learning Arabic Based on Bu’uth Al-Azhar Curriculum in Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)
    Abstract  PDF