Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2 (1998): JUUM Malaysia dalam Pembangunan - Refleksi Undang-undang dalam Menghadapi Cabaran Globalisasi Abstract   PDF
Rohimi Hj. Shapiee
 
Vol 2 (1998): JUUM Malaysian Administrative Law: Has it Come of Age? Abstract   PDF
Hari Chand
 
Vol 14 (2010): JUUM Malaysian Perspective on Human Rights Abstract   PDF
Rohaida Nordin
 
Vol 22 (2018): JUUM Maqasid Al-Shari’ah: A Pathway for Protecting Children’s Right to Health Abstract   PDF
AbdulRaheem Taofeeq Abolaji, Farah Salwani bt Muda @ Ismail
 
Vol 12 (2008): JUUM Marking ASEAN Produce Towards A Common Conformite ASEAN Certification Mark Abstract   PDF
Syed Sagoff Al-Sagoff
 
Vol 22 (2018): JUUM Masa Hadapan Kedudukan Mahkamah Adat dalam Sistem Mahkamah Negara Indonesia Abstract   PDF
Teuku Muttaqin Mansur, M.H., Faridah Jalil
 
Vol 6 (2002): JUUM Medical Negligence: A Legal Perspective Abstract   PDF
P.S. Ranjan
 
Vol 13 (2009): JUUM Melayu Definisi, Melayu Polisi dan Bukan Me1ayu dalam Enakmen Tanah Rizab Melayu: Satu Tinjauan Abstract   PDF
Resali Muda
 
Vol 21 (2017): JUUM Misrepresentation Act 1967 (United Kingdom) Sebagai Model Undang-undang Salah Nyata di Malaysia Abstract   PDF
Norhoneydayatie Abdul Manap, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Mat Noor Mat Zain
 
2017: JUUM (ISU KHAS/SPECIAL ISSUE) Open Price Term under the United Kingdom Sale of Goods Act 1979 Abstract   PDF
Farzaneh Akrami, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Suzanna Mohd Isa
 
2017: JUUM (ISU KHAS/SPECIAL ISSUE) Pelaksanaan Hukuman Alternatif di Mahkamah Syariah: Keperluan kepada Pemantapan Peruntukan Perundangan dalam Akta/Enakmen Syariah Negeri-negeri Abstract   PDF
Hasnizam Hashim, Jasri Jamal
 
Vol 14 (2010): JUUM Pelan Pembangunan Bank Dunia di Negara-Negara Islam: Ketidakadilan Dad Perspektif Bantuan Asing dan Penswastaan Projek Air Bersih Abstract   PDF
Salawati Mat Basir
 
Vol 12 (2008): JUUM Pemikiran Qadi al-Quqah al-Mawardi (m. 450 H/1058 M) dalam Sistem Kehakiman Islam: Suatu Tinjauan Ringkas Abstract   PDF
Jasri Jamal
 
Vol 15 (2011): JUUM Pendekatan Berjaga-jaga dan Akta Biokeselamatan 2007 Abstract   PDF
Idzuafi Hadi Kamilan, Zinatul Ashiqin Zainol, Latifah Amin, Nik Marzuki Sidik
 
Vol 4 (2000): JUUM Pendekatan Kerjasama Dalam Rangka Kerja Ekonomi: Satu Perspektif Undang-Undang dan Pembangunan Di Kalangan Negara ASEAN Abstract   PDF
Hasani Mohd. Ali
 
Vol 15 (2011): JUUM Penetapan Mazhab Ahli Sunnah Wa al-Jamaah Sebagai Definisi Islam di Malaysia: Abstract   PDF
Ezad Azraai Jamsari, Mohd Al Adib Samuri, Salmy Edawaty Yaacob, Noor Aziah Mohd Awal, Izhar Ariff Mohd Kashim, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari
 
Vol 6 (2002): JUUM Pengajian Jurisprudens dan Falsafah Undang-Undang – Isu-Isu Yang Relevan di Malaysia Abstract   PDF
Abdul Aziz Bari
 
Vol 15 (2011): JUUM Pengambilan Tanah bagi Pembangunan Ekonomi: Isu dan Penyelesaian Abstract   PDF
Noor ‘Ashikin Hamid, Noraida Harun, Nazli Ismail @ Nawang
 
2018: JUUM (ISU KHAS/SPECIAL ISSUE) Pengaplikasian Kaedah Pengantaraan bagi Menyelesaikan Kes-kes Kecuaian Perubatan di Indonesia Abstract   PDF
Muhammad Hatta, Tengku Noor Azira Tengku Zainudin, Ramalinggam Rajamanickam
 
Vol 19 (2015): JUUM Penggunaan Emas dan Perak dalam Menentukan Nilai Pampasan Diyat: Suatu Analisis ke Atas Nilaian Pertukaran Mata Wang Semasa Abstract   PDF
Muhammad Hilmi Musa
 
Vol 11 (2007): JUUM Penguatkuasaan Nilai Moral Melalui Undang-Undang di Malaysia: Analisis Ke Atas Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 dan Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 Abstract
Ahmad ‘Azam Mohd. Shariff
 
Vol 16 (2012): JUUM Pengumpulan dan Pengagihan Data Remote Sensing: Kajian ke atas Isu Keselamatan Nasional Abstract   PDF
Ing Hoe Law, Salawati Mat Basir
 
Vol 18 (2014): JUUM Peranan Borang Keizinan dalam Menentukan Sama Ada Pesakit Telah Memberi Keizinan kepada Rawatan Perubatan Abstract   PDF
Tengku Noor Azira Tengku Zainudin, Anita Abdul Rahim
 
Vol 2 (1998): JUUM Peranan Undang-undang dalam Melindungi Pemegang Kad ATM: Satu Tinjauan Abstract   PDF
Ruzian Markom
 
Vol 13 (2009): JUUM Peraturan Publisiti Dalam Profesion Guaman: Justifikasi Ke Arah Penilaian Semula Abstract   PDF
Harlina Mohamed On, Rohimi Shapiee
 
101 - 125 of 213 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>