Browse Title Index


 
Issue Title
 
2017: JUUM (ISU KHAS/SPECIAL ISSUE) Perbezaan Rejim Polisi Pelaburan Langsung Asing (FDI) Dalam Kalangan Negara Anggota ASEAN: Cabaran Perundangan Dalam Merealisasikan Komuniti Ekonomi ASEAN Berdasarkan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Abstract   PDF
Saidatul Nadia Abd Aziz, Salawati Mat Basir
 
Vol 16 (2012): JUUM Perintah Khidmat Masyarakat bagi Kanak-kanak yang Berkonflik dengan Undangundang: Teori, Kerangka Perundangan dan Halatuju di Malaysia Abstract   PDF
Mohd Al Adib Samuri
 
Vol 15 (2011): JUUM Perjanjian Perdagangan di Bawah WTO: Isu-isu yang Mengundang Ketidakadilan kepada Negara-negara Anggota OIC Abstract   PDF
Salawati Mat Basir
 
Vol 5 (2001): JUUM Perkahwinan Antara Agama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Keluarga di Indonesia Abstract   PDF
Amir Husin Mohd. Nor, Atras Muhammad Zin
 
Vol 9 (2005): JUUM Perkembangan Hak untuk Berdiam Diri di Malaysia dari Perspektif Akta Pencegahan Rasuah 1997 Abstract   PDF
Zulazhar Tahir
 
Vol 20 (2016): JUUM Perkembangan Perlindungan Pengguna: Cabaran dan Hala Tuju Institusi Pelindung Pengguna di Malaysia Abstract   PDF
Christie Ding Yean Joon, Sakina Shaik Ahmad Yusoff
 
Vol 23 (2018): JUUM Perlakuan Anti Persaingan bagi Maksud Seksyen 52 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 Abstract   PDF
Noradura Hamzah, Safinaz Mohd. Hussein, Mahmud Zuhdi Mohd Noor
 
Vol 6 (2002): JUUM Perlantikan, Perlucutan dan Etika Hakim Syarie di Malaysia Abstract   PDF
Jasri Jamal, Kharuddin Mohd Amin
 
Vol 12 (2008): JUUM Perlindungan Pengguna Di Bawah Undang-undang: Pembekalan Barang & Perkhidmatan Abstract   PDF
Sakina Shaik Ahmad Yusoff
 
Vol 17 (2013): JUUM Perlindungan Pengguna di Indonesia dalam Penyelesaian Pertikaian Perbankan Islam Abstract   PDF
Ro’fah Setyowati, Sakina Shaik Ahmad Yusoff
 
Vol 9 (2005): JUUM Perlindungan Undang-Undang Harta Intelek Cap Dagangan di Malaysia dan Indonesia Abstract   PDF
Ahmad Shamsul Abd. Aziz
 
Vol 16 (2012): JUUM Perspektif Global Terhadap Perlindungan Pengguna Melalui Undang-undang Keselamatan Makanan Abstract   PDF
Ramalinggam Rajamanickam, Thiyagu Ganeson, Nitya Ravindran
 
Vol 15 (2011): JUUM Pesakit Kanak-kanak dan Keizinan kepada Rawatan Perubatan Menurut Undang-undang di Malaysia Abstract   PDF
Tengku Noor Azira Tengku Zainudin, Anisah Che Ngah
 
Vol 20 (2016): JUUM Prinsip Izin Maklum Awal Bebas Telus (IMABT): Kajian Kes Indigenous Cultural Communities & Indigenous Peoples di Filipina Abstract   PDF
Muhamad Sayuti Hassan @ Yahya, Rohaida Nordin
 
Vol 20 (2016): JUUM Prinsip-prinsip Kelestarian yang Diguna Pakai dalam Perundangan Berkaitan Pengurusan Sisa Nuklear Abstract   PDF
Syahmi @ Muhammad Syahmi Jaafar
 
Vol 2 (1998): JUUM Probate and Administration of a Muslim's Estate in Malaysia - Legislative Competence and Syariah/Civil Court Jurisdiction Abstract   PDF
Mohammed Imam
 
2018: JUUM (ISU KHAS/SPECIAL ISSUE) Program Pemulihan di dalam Penjara bagi Pesalah Jenayah: Kajian di Jabatan Penjara Malaysia Abstract   PDF
Hasnizam Hashim, Norman Zakiyy Chow Jen T’Ciang, Ramalinggam Rajamanickam
 
Vol 21 (2017): JUUM Property Division of Unmarried Cohabitants in Malaysia Abstract   PDF
Buvanis Karuppiah
 
Vol 10 (2006): JUUM Prosedur Mengeluar dan Menguatkuasa Fatwa di Semenanjung Malaysia Abstract   PDF
Hasnan Kasan
 
Vol 15 (2011): JUUM Prosedur Pendakwaan Jenayah Syariah: Analisis ke atas Peruntukan Undang-undang di bawah Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 dan Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 Abstract   PDF
Ahmad ‘Azam Mohd Shariff
 
Vol 12 (2008): JUUM Protection of Database Under Actionable Torts Abstract   PDF
Nazura Abdul Manap
 
Vol 15 (2011): JUUM Protection of Indigenous Knowledge: Mismatch Between The Convention on Biological Diversity and TRIPS Agreement Abstract   PDF
Rohaida Nordin
 
Vol 15 (2011): JUUM Public Order or Ordre Public of Patent Act 1983 in the Context of Biotechnology Abstract   PDF
Nor Ashikin Mohamed Yusof
 
Vol 12 (2008): JUUM Pulau Batu Puteh: Isu pertikaian hak kedaulatan antara Malaysia dan Singapura Abstract   PDF
Wan Siti Adibah Wan Dahalan
 
Vol 12 (2008): JUUM Qarinah: Kajian Penggunaan Alat Pengesan Alkohol di Bahagian Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Abstract
Amir Husin Mohd Nor, Nik Azlan Nik Man
 
126 - 150 of 213 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>