Jurnal Hadhari: An International Journal

Jurnal Hadhari merupakan jurnal berwasit dan berindeks yang diterbitkan oleh Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan penyelidikan-penyelidikan tentang Peradaban Islam yang mencakupi pelbagai aspek seperti hubungan sosial, budaya, sejarah dan falsafah, etika, pemikiran, kepimpinan, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, alam sekitar dan lain-lain. Mulai tahun 2009, Jurnal Hadhari diterbitkan sebanyak dua (2) keluaran dalam setahun. Jurnal ini memuatkan rencana ilmiah dalam penyelidikan dan kegiatan ilmiah yang lain dalam bahasa Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Di samping itu, jurnal ini juga menerbitkan ulasan buku. 

Jurnal Hadhari diindeks oleh Ulrichs, Google Scholar & Malaysia Citation Centre (MCC)

 

Jurnal Hadhari is a refereed and indexed journal published by UKM Press, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) and Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM). The articles in the Journal are related to the studies on Islamic Civilization that cover multidisciplinary knowledge such as social relationship, culture, history & philosophy, ethics, leadership, politics, mass media, economy, management, science & technology, health, environment and so forth. Since 2009, Jurnal Hadhari has been published twice a year. The manuscripts for consideration to be published in the Journal can be written in Malay, English and Arabic based on research findings and other intellectual discourse, or book reviews.

Jurnal Hadhari is currently indexed by Ulrichs, Google Scholar & Malaysia Citation Centre (MCC)


Journal Homepage Image

Vol 10, No 2 (2018)

Table of Contents

Articles

Nur 'Izzah Jainudin, A'dawiyah Ismail
PDF
141-158
Azrul Azlam Abdul Rahman
PDF
159-168
Ahmad Faizuddin Ramli
PDF
169-190
Mohammad Nidzam Abdul Kadir
PDF
191-203
Muhamad Faisal Ashaari, Firdaus Mokhtar
PDF
205-223
Mohd Aizam Mas'od, Mohd Fauzi Hamat
PDF
225-241
Muhammad Haikal Mohd Hedzir, Muhammad Arif Yahya
PDF
243-257
Harun Baharudin
PDF
259-274
Su I-Wen
PDF
275-289